30 juni 2018: prototyping workshop in het eLAB

Op zaterdagmiddag 30 juni 2018 organiseert de Makersclub samen met de bibliotheek in het eLAB Hoogezand een eerste prototyping workshop met verschillende microprocessoren. Het gaat oa. om MakeyMakey, Micro:Bit, Arduino, Raspberry Pi en voor de liefhebber IoT (ESP).

Het idee is om in één middag met een brede doelgroep van beginners tot gevorderden verschillende werkende prototypes te bouwen en te experimenteren met aanwezige robotica bouwpakketten en elektronica. Zo hebben we uitgebreide bouwpakketten voor een Polargraph (een XY robot tekenbord), en voor een robothand, maar ook diverse arduino’s en programmeerbare boards met sensoren waarmee beginners, maar ook meer ervaren makers vrij mogen experimenteren en bouwen. In het eLAB zijn ook 3D printers en een lasersnijder beschikbaar voor een model of constructie.

De Makersclub wil graag spelenderwijs de 21ste eeuwse vaardigheden bevorderen door faciliteiten zoals beschikbaar bij het E-lab toegankelijk te maken voor iedereen. Digitale fabricage en het begrijpen en laden van scripts op microprocessoren horen daarbij.

Het gaat er deze middag vooral om iets werkends te bouwen. En als je dat leuk vindt en meer wilt kun je vervolgens ook het ontwerp aanpassen, hacken of zelf gaan programmeren.

Zowel bij het eLAB als bij de Makersclub kun je terecht als vrijwilliger / begeleider van workshops. Tot ziens op 30 juni in het eLAB!
Er is technisch ‘speelgoed’ voor jong en oud, opa / oma / ouders / kinderen / hobbyisten / programmeurs en leerkrachten. De toegang is gratis.

 

Voorbeelden zijn:

Meer info en opgave: Info@makersclub.nl Toine Fennis: 0622461394

eLAB, Kids & Tech

In Alphen aan de Rijn draait al een poosje een eLAB in de bibliotheek. Het is een soort maakplek in de bibliotheek. De nieuwe verplaatste en heropende bibliotheek in Hoogezand krijgt ook een eLAB. Het past in de ontwikkeling van stimulering van 21st century skills (o.a. moderne media en digitale technieken voor kinderen). Het eLAB maakt ondermeer gebruik van expertise van 21toolkit.nl (die ook op zoek zijn naar eGeniusses), maar ook van FabLabs in de Benelux.
FabLab Groningen is voor Hoogezand-Sappemeer het dichtste bij.

Bright TV heeft een uitzending gemaakt over Kids & Tech:

In de video werden heel veel programma’s en links genoemd:

MakersClub opgericht in Hoogezand-Sappemeer

ultimaker-fully-assembled-3d-printer-1De MakersClub is begonnen om het idee voor een 3D printer op school en in het wijkcentrum te promoten als een van de finalisten van De Vonk van Hoogezand-Sappemeer 2015. Helaas hebben we geen geldbedrag gewonnen.

Een 3D printer is een door computer of processor aangestuurde machine die door gecoördineerd meerdere laagjes materiaal boven elkaar te spuiten of versmelten een driedimensionaal voorwerp kan produceren. De meeste 3D printers maken gebruik van filament, een soort rol met ABS plastic wat middels een verwarmde spuitmond (extruder) op een ondergrond wordt gespoten.

De maker-beweging is het knutselen, maken en uitvinden door te spelen, leren en creëren met oude en nieuwe technieken (zoals 3D printers) om al doende kennis en vaardigheden op te doen voor de toekomst.
Er is een groeiende behoefte aan mensen die kennis hebben van 3D ontwerpen en digitale fabrikagetechnieken, robotica en programmeren. De meeste Makers maken omdat het leuk is en omdat het kan. De MakersClub wil het Makersonderwijs en het efficiënt en duurzaam gebruik van machines en productiemiddelen (zoals 3D printers) stimuleren.

Omdat er op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle scholen te voorzien van 3D printers is het voorstel om een aantal (collectieve / gedeelde) maker-ruimtes of FabLabs te creëren in wijkcentra voor kinderen in basis en voortgezet onderwijs en voor creatieve makers anderzijds. Het spelenderwijs leren omgaan met nieuwe technieken (het zgn. maak-onderwijs zou onderdeel van het onderwijs-curriculum moeten zijn.

petitie makeronderwijs
Petitie Makersonderwijs via Maker Education (www.makered.nl)

makers-club3De MakersClub HS zou het liefst structureel een aantal maker-ruimtes (maker-spaces) willen voorzien van computers, 3D printers en CNC laser-snijmachine die samen met ouders en vrijwilligers gebruikt kunnen worden op meerdere scholen en in wijkcentra in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Expertise-ontwikkeling kan op dit moment ondermeer via FabLab Groningen, zelfstudie en via Instructables. Hopelijk kunnen we dit ouders, docenten en geïnteresseerden binnenkort ook aanbieden in Hoogezand-Sappemeer.